DROUGHT

root measurements

HYDRAS is ontwikkeld om twee cruciale uitdagingen in de plantenveredeling aan te pakken:

  1. De observatie van ondergrondse plantengroei
  2. Het verbinden van fundamentele plantenwetenschappen met realistische veldomstandigheden.

HYDRAS vormt hierdoor een unieke schakel in het plantenonderzoek, met name in de ontwikkeling van klimaatbestendige en droogtetolerante gewassen. Door gebruik te maken van geavanceerde, high-throughput fenotyperingstechnieken in het veld, waaronder bovengrondse fenotypering met behulp van thermische drone beelden en ondergrondse fenotypering via Electrical Resistivity Tomography (ERT), maakt HYDRAS de observatie mogelijk van zowel boven- als ondergrondse reacties van planten op droogte onder realistische veldomstandigheden. Dit stelt onderzoekers en veredelaars in staat om dynamische eigenschappen en mechanismen te identificeren die bijdragen aan de veerkracht van gewassen in een veranderend klimaat. De precisie en schaalbaarheid van HYDRAS bieden inzichten voor de ontwikkeling van klimaatrobuuste veredelingsstrategieën en landbouwpraktijken, waardoor de vooruitgang naar een duurzame en veerkrachtige landbouw kan worden ondersteund.

roots under drought Bodem droogte Kleine plotjes gras. De gevolgen van die droogte op de verschillende grasrassen zijn duidelijk zichtbaar. Luchtfoto van de droogteproeven met soja. In de verte staan regenkappen die over de kleine experimentele veldjes met verschillende sojavariëteiten geschoven kunnen worden om droogte te simuleren.