HYDROLOGY

HYDRAS ERT

Een van de grootste uitdagingen in de plantenveredeling is de beperkte toegang tot eigenschappen onder de grond, die gerelateerd zijn aan de architectuur en het functioneren van het wortelsysteem. Dit is belangrijk omdat wortelontwikkeling en fysiologie een cruciale rol spelen in de groei en ontwikkeling van gewassen.


Terwijl traditionele fenotyperingstechnieken voor wortels arbeidsintensief en destructief zijn, gebruikt HYDRAS electrical resistivity tomography (ERT) om de architectuur en het functioneren van het wortelsysteem op niet-invasieve manier te onderzoeken. Hierdoor wordt een tijdsreeks verkregen van de prestaties van planten onder de grond met een hoge resolutie.

ERT ERT aboveground cable installation Cable Belowground Cable Aboveground ERT profile